Брест – Литовският мирен договор от 3.III.1918г.


Брест – Литовският мирен договор от 3.III.1918г.

Войната на България срещу Румъния и Русия (1916-1917)

Първата световна война е най-голямото изпитание за България в нейната военна история. Това е огромно 4-ригодишно усилие на българския народ в името на осъществяване на неговия национален идеал – обединението на всички българи.

През Първата световна война България воюва на два фронта – Македония и Добруджа, с войските на Сърбия, Румъния и Гърция. За пръв път тя се сражава успешно и с войските на Антантата – Франция, Англия, ( в това число от техните колонии ) и Русия.

На 1.IX.1916г. България обявява война на Румъния. На 2.IX.1916г. започва освободителният поход на III – та Българска армия на ген. Стефан Тошев в Добруджа. Следват серия от големи победи, записани със златни букви в българската военна история. Българската войска разгромява румънско-руско-сръбските войски и прогонва остатъците им отвъд Дунав. За 4 месеца III-та Българска армия, подпомогната от немски и турски войски, спечелва блестящи победи при: Куртбунар, Карапелит Кочмар, в Добричката епопея, Геленджик, Теке-дереси, Тутраканската крепост, Сарсанлар, Чифут Куюсу, в срещните боеве при Голтина –  Кара Омер – Мангалия, Кара Мурад, Мусибей , Карабака, Кокарджа, Топрак хисар, в боевете при Мустафа Ачи – Азаплар, Первели, Хаджидюлюк, в битката при Ряхово, при пробива на укрепената линия Кубадин, Тузла , Мулчиово, Текиргьол, Пелитли , Муратан, Кюстенджа, Черна вода, чифлика Йонеску, Хърсово, Зимнич, Букурещ, (овладян с бой от 1-ва “Шопска“ дивизия на 6.XII.1916), Комана, Нижелов, Романул, рeка Сирет, Сарай, Бабадаг, Тюрккьой, Черна и Мачин.

До края на 1916г. цяла Добруджа е освободена. Румънските и руските войски са отхвърлени одвъд Дунавската делта. Румънският крал и правителство бягат в Яш, Молдова. Фронтът се установява по р. Серет. 2/3 от Румъния е окупирана. Разгромът й е тежък – над 250 000 убити, ранени и пленени, окупирани са столицата и по-голямата част от страната.

В тези боеве Българската армия разгромява и руските войски от корпуса на ген. Зайончковски, дошли на помощ на румънците и даже пленява 3 руски бойни знамена. Тази българо-руска война става през комунизма тема табу.

На 24.IV(7.V) 1918 г. в Букурещ е подписан сепаративен мирен договор между Румъния и Централните сили, с което завършва войната между тях. Според Буфтейския и Букурещкия мирни договори България си връща Южна Добруджа. Северна Добруджа остава кондоминиум на Централните сили.

Отношенията с Русия са уредени чрез Брест – Литовският мирен договор от 3.III.1918г. Той е подписан от болшевишкото правителство, признало българските военни победи. На този 3.III.1918г. Русия капитулира пред България, успяла да защити своята териториална цялост и суверенитет пред руската агресия по суша и вода.

Публикувано от в 12:00

Comments are closed.