Конфесионална (религиозна) структора на населението


Конфесионална (религиозна) структора на населението

1.Същност и квалифкация на религиите – религия=блгочестие,набожност,святост;тя е субективно отражение на действителността, но в основата на всички религиозни системи лежи непознаването, липсата на обяснение за явленията около хората и вътре в тях. Религиозните учения се квалифицрат  главно по 2 признака:

-според броя на последователите им- делят се на световни(християнството, ислямът, индуизмът-изповядвани от над 2/3 от населението на Земята)и местни(имат ограничен кръг от последователи и ограничен ареал на разпространение – Африка,Азия)

-според времето на възникването им – религозните вярвания се появяват още в зората на човечеството и по-точно-когато хората започват да търсят отговор за същността на явленията ококоло тях  и отражението им върху живота им.

2.Поява,особености и разпространение на основните религии

-Юдейската – появява се през II хилядолетие пр.Христа;с течение на времето се превръща от поли-в монотеистична; върховното .божество е Яхве, а свещ.книги са-ТанахиТалмуд; днес тя не е хомогенна. През XV в.се появява .религ.течение Кабала,а през XV¶¶¶ в.Хасидизма.В нач.на ¶ хиляд.пр.Хр.се заражда зороастризмът->днес се изпов.от гебрите в Иран.

-Брахманизмът-появ.се през ¶ хиляд.пр.Хр.в Южна Азия;може да се приеме за продължител на религиозното  учение на Ведите;От брахманизма през втората m на ¶ хиляд. пр.Хр.се оформя индуизмът,изповядван днес от ок.15% от нас.на Земята(осн.полож.в тази религ.с-ма са вярата в кармата,в преселението на душата,в добрия и злия бог (Вишну и Шива)и др.;в нач.на XV¶ в.от индуистката религия се отделя сикхизмът (послед.му днес->щата Пенджаб в Индия,ок.22млн.);

-конфуцианството-през V в.пр.Хр.в Китай;първоначално като философско учение, а по-късно като религигиозно(разпространено в Китай, Корея); През ¶V в.пр.Хр.в Китай се заражда и даоизмът(основава се на философското учение на Лао Цзъ).Днес привържениците на тези 2 религии са около 2,7% от насаселението на Земята.

-Будизъм-възниква в началото на V в.пр.Хр.в Сев.Индия; основател->Шакя-Муни,живяла в гр.Патна(Индия)п/з V¶ в.пр.Хр.; в нач.на новата ера в тази религ.се оформят 2 теч.- Хинаяна и Махаяна(от него произл.ламаизмът->Тибет,Корея).

-Християнство-в края на ¶ столетие пр.н.е.в Палестина;Христ.свят е разделен на католици(ок.19,5%) иправославни; Различ.м/у католицизма и православието се свеждат до:организацията на църквите,някои религ.обреди като кръщенето,църк.служба, прекръстването и др.Протестанството се оформя от католицизма(ок.10,1%), има 3 осн.направления:

-англиканство->заражда се от 1534 год.,след скъсване на отношенията между английския крал и Ватикана; днес такива църкви има във Великобритания, Канада, САЩ, Австралия и др.;от 1867 год.всички англикански църкви са обединени в съюз; разновидност му е методизмът(появ.се в нач.на XV¶¶¶ в.;методистките църкви също са обедиени.в съюз, една от институциите му е Армията на спасението);

-лютеранство->свързва се с името на немски свещенник Мартин Лутер; днес обединява църкви в ок.80 страни,с над 100 млн.послед.);

-калвинизъм->заражда се в Швейцария,в началото на XV¶ в.;разпространен е в Холандия, Великобритания,САЩ,Германия;в 3 основни форми -реформизъм, презвитерианство и конгрегационализъм.

-Адвентизмът-поява се през X¶X в.; отличава се с изключително високия морал на изповядващите го, които внасят 1/10 от всичките си приходи в църковната община и така финансира повече от 500 у-ща, над 400 медицински заведения и около 50 издателства по целия свят; през втората половина на X¶X в.от Адвентистката църква се отделя сектата Свидетели на Йехова.

Наред с множеството рел.учения,свързани с католицизма, съществуват и такива, произлезли от православието – в началото на V в.се появава  Монофизитството, а малко по-късно и несторианството; днес източно-православните християни са около 3,4%-Изт.Европа,Африка,Азия, Америка.Католицизмът има значително по-широко разпространение – Европа,Латинска.Америка,Северна Америка,Австралия,Нова Зенландия,Нова Каледония,Гуам.

-ислиям – началото на V¶¶ в.;появата му е свързана с Мохамед ибн Абдаллах; днес се изповядвя  от около 22%; свещенната книга е Коранът, а свещенослужителите се наричат имами; религиозната система се базира на 5 основни положения:

-вярата в Аллах; -задължително 5 молитви дневно;

-плащане на религиозен данък; -хаджилък в Мека;

-спазване на постите.

Ислямската религ.се дели на 2 теч.: сунизъм(ортодоксално течение, днес принадлежат около 92% от мюсюлманите) и шиизъм(днес е разпространен в Иран,Ирак,Сауд.Арабия,Йемен,Бахрейн).

Успоредно с развитието на човешкото общество се развива и усложнява религиозната система, появяват се нови религии. Всяка следваща религиозна форма, обаче съдържа основни елементи на предишните. Религиите днес отговарят на етапа от развитието на човечеството, както в глобален, така и в регионален план.

  1. Няма коментари.

You must be logged in to post a comment.