На Трети март 1918 година Русия капитулира пред Царство България и подписва Брест-Литовския мирен договор


На Трети март 1918 година Русия капитулира пред Царство България и подписва Брест-Литовския мирен договор

by EXTREMECENTREPOINT on TUESDAY, 3 MARCH, 2015 · 0 COMMENTS

in БЪЛГАРИЯИСТОРИЯ

На 03.03.1918, България макар и за кратко е победител. Русия е унизена и наказана за вероломното нападение в Добруджа.

Брест-Литовският мирен договор от 3 март 1918 г. между Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя) и Русия слага край на руското участие в Първата световна война.

Претърпяла поражение, скоро след Октомврийската революция Русия е принудена да сключи мир с цената на значителни териториални, демографски и стопански загуби. В резултат на Брестския мир Полша, прибалтийските страни и Финландия са трайно, а Украйна, Беларус и Кавказ – временно, откъснати от Русия и преминават за няколко месеца в германската сфера на влияние.

Comments are closed.