Бил Гейтс инвестира $35 млн. в “отворена наука”


Основателят на Microsoft вложи $35 млн. от личното си богатство в стартиращата компания ResearchGate – социална платформа за съвместна работа върху научни изследвания

Социалната платформа ResearchGate стартира през 2008 г. по инициатива на бившия медицински изследовател, а сега предприемач – Иджада Мадиш (Ijad Madisch). В периода, когато подготвял своята дисертация, докторът по медицина бил силно разочарован от традиционните форми на взаимодействие между учените и създал социална мрежа, позволяваща на изследователите да работят по своите теми по същия начин, както програмистите работят по създаването на отворен код.

Бил Гейтс

Бил Гейтс

Уеб платформата, създадена от Мадиш дава на учените възможност да публикуват с отворен достъп както готови научни публикации, така и “сурови” данни от експерименти, които се нуждаят от анализ и обработка. Мрежата ResearchGate осигурява средства за водене на научни дискусии, както и за намиране на колеги, работещи в същата област и обединяване в общества за съвместна работа. На практика подходът на ResearchGate копира точно модела за разработка на софтуерни проекти с отворен код.

  1. Няма коментари.

You must be logged in to post a comment.