ПРЕЧИСТВАНЕ


ПРЕЧИСТВАНЕ

Продъни се небето!
Нощеска още
зарони то сълзи
и плака,
плака,
плака…
зората чак закри.
Сумрак е всъде!
Дъждът вали,
вали,
вали…
Със сивата си пелена
два дена във един превърна,
Петрово-Павлов ден.
Светците чрез дъжда,
пречиствайки природата
очакват и злините наши
да пречистят.
Да грейне слънце
в нашите души,
любов и мир
да възцари.

Comments are closed.