Категория История

Част от Историята на родното ми село Павел, предоставена ми от Katya Damyanova

13007314_812331908871754_172910792389995382_n С.Дамянов (от История на с. Павел, Свищовска околия“ издадена1932г.-София) Данни за съществуване на Християнско селище под името, Павел (на 2-3 км от сегашното си място) се споменава в турски регистър, от средата на 15-ти век .За основател на селото се смята човек от фамилия , Павели или Павли Селото се е преместило на сегашното си място след Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Програма за изтребване на българския народ – приета на московския ционистки конгрес 1988 г.

Програма за изтребване на българския народ

 1. Удържане на властта:
 2. Заграбване на средствата за масова информация.
  2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат местни имена и външност.
  3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите заместници трябва да бъде от нашите.
  4. Да не се допускат до властта трудещите се.
  5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.
  6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или използване на специални средства, завършва живота си със самоубийство или го ликвидират.
  7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в оществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, независимо от степента на активност.
 3. Идеология:
  1. Средствата за Масова Информация, литературата и изкуството да се използват за демонстриране преимуществата на капитализма пред социализма.
  2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва митът за антисемитизма.
  3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, промиваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимилацията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.
  4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с добри намерения – може да се говори всичко.
  5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги сред обществото.
  6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, вьзвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и възмездие.

III. Денационализация:


 1. Да продължи смесването на расите под вида на интернационализъм.
  2.
  Да се използват всякакви средства за пълно национално обезличаване на българите.
  3.
  Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се унищожава всичко национално.
  4.
  Да се осигури повсеместно организация и управление на българофобията (да се унищожава всичко българско с всички възможни средства).
  5.
  Да не се допуска разпространение на българската предхристианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.
  6.
  Да се приобщят българите към робските религии, а в православието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.
  7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа “расова принадлежност” и да се ликвидира графата “националност”.
  8. Да не се допуска статут на коренно българското население и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и културата.
  9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска национална култура.
 2. Отнемане на свободите и възможностите за инициатива на българите:

 3. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателните училища, дисциплинарните батальони и др.
  2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни школи;
  стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се допускат никакви организирани съвместни действия, които биха им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за управление да се създават само от юдеи; никакви координационни и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и оповестяване; да не се допускат национални организации, фашизъм или национализъм в каквато и да е форма; да не се позволява на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават методи за борба с ционизма.
  3. Да се отвлича вниманието на гоите с каквото и да е, да се използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съобразяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.
  4.
  Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас – “Какво да се прави”, “Как да действаме”, “Схеми за действия по направления”, “Славянски лидери”, “Методи за привличане на хората и борба за аудитория”.
  5.
  Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за самоубийствата.

 4. Забавяне развитието на гоите:

 5. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и безправие.
  2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното развитие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.
  3.
  По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се промиват мозъците, да се използват труднооткриваеми музикални тонове, които изтриват паметта в дълбочина.
  4. У гоите всичко трябва да бъде робско – храната, религията, идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и средствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, образованието, професиите, положението в обществото, жилището, културата.
  5.
  Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.
  6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското стадо, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяването на света и пълното подчиняване на гоите на нашето международно правителство.

  VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация, като хуманна форма на геноцид:

 6. Юдаизмьт, ционизмът, всемирната еврейска нация и Международното правителство органически не могат да приемат създаването и съществуването на български семейства. Затова е необходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме максимален брой български момичета сред другите народи.
  2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти по предназначение и за създаване на семейства, а само за развращаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за увеличаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за намаляване числеността на българите.
  3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи за създаване на деца от български съпружески двойки с висока степен на национална чистота.
  4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от старата идея за кастрация на гоите.

  VII. Създаване и поддържане на условия на нищета и безправие:

 7. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, навсякъде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократически спънки.
  2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност и глупост, а те на свой ред – масова престъпност.
  3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, независимоспа, свободата и националните богатства.

VIII. Масова дебилизация на гоите:


 1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж.
  (!!!)
  2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.
  3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния план, разработен от Световното правителство.
  4.
  Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се допуска намаляване градуса на спиртните напитки.
 2. Употреба на бойни психотропни вещества, променящи човешката психика:

 3. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително време.
  2. С чисто наркотично действие.
  3. Убиващи интереса към определени видове занимания и умствена дейност.
  4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
  5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.
  6.
  Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което води до полови извращения.

Х. Методи за масово отравяне на гоите:

 1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска жилище.
  2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кухни, столове или на обществени места, където се събират гои.
  3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на развитите страни.
 2. Съкращаване числеността на гоите до разумни граници чрез скрити форми на геноцид в нашата тайна едностранна война:

 3. Да продължи изтребването на гоите по метода на “своеобразното демографско съкращаване”.
  2.
  Да се продължи демографското съкращаване на българите до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват “помощи за самотни майки”.
  3.
  В обществото зле се възприема идеята за “остаряване на нацията”, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.
  4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.

XII. Съкращаване числеността на гоите чрез други форми на геноцид:


 1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни български семейства.
  2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у българите и да не се допуска такава при юдеите.
  3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.
  4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване в брак.
  5.
  По всякакви начини да се влошават отношенията между гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.
  6.
  Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материални загуби, чрез глад и обедняване.
  7.
  Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановяване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени количества.

XIII. Унищожаване на противника със средствата на медицината:


 1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред малолетните момичета, водещи до стерилност, “случайни” помятания, преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след раждането.
  2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, новородените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита на майчинството.
  3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаляване средната продължителност на живота на гоите.
  4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поставят зарази или отровни вещества.
  5.
  При всяка операция да се присаждат на пациента ракови клетки от онкологично болни.
  6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително облъчване, замразяване и т. н. от лекарите.
  7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.
  8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и продължителността на облъчването.

XIV. Действия чрез контролираните средства за масова информация:


 1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и национален нихилизъм.
  2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терористични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се лепват етикети.
 2. Повсеместна и постоянна гавра с врага:
  1. Над българите може да издевателства който си иска и кактопожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност имената на нашите ще бъдат винаги засекретени.
  2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсулти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказаност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и шабес-гои (“колаборационисти”).
  3. Необходимо е с българският народ да се разправим по-бързо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.

Програма за изтребване на българския народ – приета на московския ционистки конгрес 1988 г.

Няма коментари

Александра Делова-СЕДЕМТЕ БЪЛГАРИИ, СЪЗДАДЕНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТИНЕНТ

http://alexandradelova.blogspot.de/2015/02/blog-post.html

неделя, 1 февруари 2015 г.

СЕДЕМТЕ БЪЛГАРИИ, СЪЗДАДЕНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТИНЕНТ

СЕДЕМТЕ БЪЛГАРИИ, СЪЗДАДЕНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОНТИНЕНТ

Оксфордския професор Норман Дейвис пише в своя забележителен труд „История на Европа“, че българите стоят “ в ядрото на европейската цивилизация”. С множество факти, той категорично доказва, че България е най-старата нация на Стария континент. Нещо повече, според него, когато България е била вече държава, Европа е „ходела права под масата“. 
Макар и да сме народът, който единствен в Европа е запазил етническото си име и названието на страната си непроменени от времето на заселването си в Европа и на Балканите, ние продължаваме да бъдем срамно невежи по отношение на най-древната си история…
Посвещавам тази статия на българския народ – народът, който единствен в Европа е успял да запази етническото си име и названието на страната си непроменени от времето на основаването на първата от своите държави на Европейския континент и после на Балканите, вече цели 18 века. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Брест – Литовският мирен договор от 3.III.1918г.

Брест – Литовският мирен договор от 3.III.1918г.

Войната на България срещу Румъния и Русия (1916-1917)

Първата световна война е най-голямото изпитание за България в нейната военна история. Това е огромно 4-ригодишно усилие на българския народ в името на осъществяване на неговия национален идеал – обединението на всички българи.

През Първата световна война България воюва на два фронта – Македония и Добруджа, с войските на Сърбия, Румъния и Гърция. За пръв път тя се сражава успешно и с войските на Антантата – Франция, Англия, ( в това число от техните колонии ) и Русия.

На 1.IX.1916г. България обявява война на Румъния. На 2.IX.1916г. започва освободителният поход на III – та Българска армия на ген. Стефан Тошев в Добруджа. Следват серия от големи победи, записани със златни букви в българската военна история. Българската войска разгромява румънско-руско-сръбските войски и прогонва остатъците им отвъд Дунав. За 4 месеца III-та Българска армия, подпомогната от немски и турски войски, спечелва блестящи победи при: Куртбунар, Карапелит Кочмар, в Добричката епопея, Геленджик, Теке-дереси, Тутраканската крепост, Сарсанлар, Чифут Куюсу, в срещните боеве при Голтина –  Кара Омер – Мангалия, Кара Мурад, Мусибей , Карабака, Кокарджа, Топрак хисар, в боевете при Мустафа Ачи – Азаплар, Первели, Хаджидюлюк, в битката при Ряхово, при пробива на укрепената линия Кубадин, Тузла , Мулчиово, Текиргьол, Пелитли , Муратан, Кюстенджа, Черна вода, чифлика Йонеску, Хърсово, Зимнич, Букурещ, (овладян с бой от 1-ва “Шопска“ дивизия на 6.XII.1916), Комана, Нижелов, Романул, рeка Сирет, Сарай, Бабадаг, Тюрккьой, Черна и Мачин.

До края на 1916г. цяла Добруджа е освободена. Румънските и руските войски са отхвърлени одвъд Дунавската делта. Румънският крал и правителство бягат в Яш, Молдова. Фронтът се установява по р. Серет. 2/3 от Румъния е окупирана. Разгромът й е тежък – над 250 000 убити, ранени и пленени, окупирани са столицата и по-голямата част от страната.

В тези боеве Българската армия разгромява и руските войски от корпуса на ген. Зайончковски, дошли на помощ на румънците и даже пленява 3 руски бойни знамена. Тази българо-руска война става през комунизма тема табу.

На 24.IV(7.V) 1918 г. в Букурещ е подписан сепаративен мирен договор между Румъния и Централните сили, с което завършва войната между тях. Според Буфтейския и Букурещкия мирни договори България си връща Южна Добруджа. Северна Добруджа остава кондоминиум на Централните сили.

Отношенията с Русия са уредени чрез Брест – Литовският мирен договор от 3.III.1918г. Той е подписан от болшевишкото правителство, признало българските военни победи. На този 3.III.1918г. Русия капитулира пред България, успяла да защити своята териториална цялост и суверенитет пред руската агресия по суша и вода.

Публикувано от в 12:00

Няма коментари

На Трети март 1918 година Русия капитулира пред Царство България и подписва Брест-Литовския мирен договор

На Трети март 1918 година Русия капитулира пред Царство България и подписва Брест-Литовския мирен договор

by EXTREMECENTREPOINT on TUESDAY, 3 MARCH, 2015 · 0 COMMENTS

in БЪЛГАРИЯИСТОРИЯ

На 03.03.1918, България макар и за кратко е победител. Русия е унизена и наказана за вероломното нападение в Добруджа.

Брест-Литовският мирен договор от 3 март 1918 г. между Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя) и Русия слага край на руското участие в Първата световна война.

Претърпяла поражение, скоро след Октомврийската революция Русия е принудена да сключи мир с цената на значителни териториални, демографски и стопански загуби. В резултат на Брестския мир Полша, прибалтийските страни и Финландия са трайно, а Украйна, Беларус и Кавказ – временно, откъснати от Русия и преминават за няколко месеца в германската сфера на влияние.

Няма коментари

​Защо Ботев видя българските русофили като фекалии от дръгливото магаре Русия?

​Защо Ботев видя българските русофили като фекалии от дръгливото магаре Русия?оследна редакция на 02/06/15 12:00

Карикатури: Хенрих Дембицки Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Изгарянето на Свищов на Кръстовден 1810 г.

Лъчезар Тошев, в. „Лечител“

 

Развалините на Свищовската крепостРазвалините на Свищовската крепост през 1810 г.

Точно на Кръстовден 14/27 септември 1810 г. Свищов преживява най-тежкия момент от своята 2000-годишна история.

В поредната Руско-турска война командващият руските войски генерал Николай М. Каменски (1776-1811) заповядва на своята армия, която е превзела Свищов: „Сжечь город! Разрушит до основанию цитадель!“ Прочети цялата публикация »

Няма коментари

КАК РУСИЯ УНИЩОЖИ БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 968-971

 

Русия два пъти унищожава българската държавност. Първия път, екзекутор на България е кървавият езичник Светослав през 968-971 година. Светослав избива безмилостно над 300 български болярски рода и обезглавява държавата по същия начин както я обезглавяват 10 века по-късно комунистите под руски контрол. Какво се е случило в тази далечна и драматична за Родината ни епоха може да прочетете тук:

Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Евгений Михайлов: България продължава да се управлява от комунистите чрез техните синове и внуци и петата колона на руските служби

Евгений Михайлов: България продължава да се управлява от комунистите чрез техните синове и внуци и петата колона на руските служби ПДФ Е-мейл
Рубрики – Коалиция на гражданите
Написано от Христо Христов
Събота, 06 Юли 2013 18:21
Share

 

altЕвгений Михайлов | Фотограф: Христо Христов.

Днес, 6 юли 2013 г., се навършват 23 години от оставката на председателя на Държавния съвет Петър Младенов през 1990 г. До нея се стига, след като е разкрита фразата му „по-добре танковете да дойдат”, изречена при блокадата на парламента на 14 декември 1989 г. Думите му са документирани от режисьора Евгений Михайлов с камера.  Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Източна Тракия още говори на български…

Статията е на Костадин Костадинов – http://kostadin.eu/about/

 

Българското знаме пред люлебургаското село Ахмет бей.

 

Чували ли сте за Малък Самоков? А за Търново, Малиград, Павлово, Лозенград? И да сте чували, днес трудно ще ги намерите на картата, защото имената им отдавна са сменени. Това са стари български градове и паланки, останали в Турция след първата национална катастрофа на България през 1913 г. Добре известно е, че след тази година всички българи от Източна Тракия са изселени на няколко вълни. Последните остатъци от нашите сънародници са буквално изметени от турците през 1926 г., когато остават само няколко стотици семейства в градовете Одрин, Лозенград и Цариград. Към настоящия момент се счита, че българи има само в Цариград и Одрин, като в първия град те наброяват официално 500 души, а във втория са едва няколко семейства. Прочети цялата публикация »

Няма коментари