Категория Книги

Вальтер Рассел – Единство Вселенной

Вальтер Рассел – Единство Вселенной

THE UNIVERSAL ONE
ЕДИНСТВО ВСЕЛЕННОЙ

Точная наука Единства видимого и невидимого мира Духа
и представление всего в виде света, который воплощается в материю, а также в энергию. Идея для думающих.

WALTER RUSSELL

Под редакцией
Луизы Рассел

ПЕРВЫЙ ТОМ

ПЕРВЫЕ ОСНОВЫ

LIMITED
Edition De Luxe

Перевод
Константин k19
14.01.2013

UNIVERSITY OF SCIENCE AND PHILOSOPHY
Swannanoa, Waynesboro, Virginia

Глен Кларк – Человек который познал секреты Вселенной

Copyright 1926 by Walter Russell
Copyright 1926 under International Copyright Union (Berne)
All rights reserved under International Copyright
Convention (1910) by Walter Russell

Copyright 1974 by The University of Science and Philosophy

Никакая часть этой книги не может быть напечатана в любом виде
без письменного разрешения The University of Science and Philosophy
(Университет Науки и Философии, США),
кроме рецензента, который может цитировать
краткие отрывки обзора, который может их публиковать в журнале или газете.

Отпечатано в Соединенных Штатах Америки

Эта книга Единство Вселенной
скромно посвящена Единому Богу.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Единство Вселенной была впервые опубликована в 1927 году и распространена среди ведущих ученых страны. Она в настоящее время переиздается, в этот решающий период с единственной целью – вновь выпустить жизненно важные новые научные знания в этой новой эпохе нового понимания.
Сегодня весь мир находится в состоянии хаоса боевых действий против сил жадности, зависти, ревности и страха. Дисгармония процветает. Все наши человеческие отношения находятся в состоянии насильственного переворота. Цивилизация деградирует. Наука в настоящее время используется для уничтожения вместо того, чтобы созидать.
Мы говорим: „Мир во всем мире“, но тех, кто планирует новый мир не знает как это сделать. Настоящее знание – это отношение человека к Природе и Закону Природы, который управляют его человеческими отношениями. Знания пока еще недостаточны для разрешения сложившейся ситуации.
Человек все еще слишком близок к своим джунглям, чтобы постичь закон, который неумолимо управляет каждым его действием, и что ВСЁ в Природе или понимают её, или должны подчиняться Природе. Иначе происходит саморазрушение. По-прежнему преобладают привычки джунглей, они замещают человеческие отношения на методы дикарей. Войны и процветание хаоса будут продолжаться, пока новые знания, применимые к наступающему новому периоду эволюции человека, не будут им постигнуты.
Что это за новые знания?
В соответствии с космогонией они крайне необходимы для нового рассвета возвышения человека, которое должно прийти. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

приказка – игра

The_Big_Adventure

Няма коментари

Дорийн Върчу Кристалните деца Какво трябва да знаем и как да се грижим за най-новото поколение

Дорийн Върчу

Кристалните деца

Какво трябва да знаем и как да се грижим за най-новото поколение

 Аквариус София, 2007

 Дорийн Върчу, доктор по философия, бакала­вър и магистър по психология, е автор на повече от 20 книги, сред които: „Земни ангели“, „Как да се грижим за децата-индиго“ „Бих променил живота си, ако имах повече време“, „Божествено водачество“ „Да се освободиш от бремето на бол­ката“ и др. Нейната метафизична нагласа и ясно-видска дарба й помагат в практиката й на психо-терапевт и консултант. С лекциите и семинарите си Дорийн Върчу е популярна не само в САЩ, но и в Канада, Великобритания и Австралия. По­сещавайки интернет сайтовете AngelTherapy.com и TheCrystalChildren.com, бихте могли да научите повече за дейността й.

Tune into Hay House broadcasting at: www.hayhouseradio.com.

Настройте се на вълните на радио Хей Хаус посредством: www.hayhouseradio.com.

Важна информация

Положителният ефект от предлаганите в книгата идеи и упражнения е проверен в практиката. Но при нали­чие на здравословни или емоционални проблеми те не биха могли да заместят съвета и помощта на лекаря и терапевта. Авторката и издателството не поемат отго­ворност за евентуалните вреди, които биха произтекли поради неправилно прилагане на тези идеи и упраж­нения или злоупотреба с тях.

Doreen Virtue, Ph. D.

The Crystal Children

Copyright © 2003 by Doreen Virtue

Originally published in 2003 by Hay House Inc. USA

All rights reserved.

© издателство „Аквариус, 2007

© Милена Вълканова, преводач, 2007

© ТониТ ООД, предпечат и художествено оформление

© Цветослав Мирчев, фотография на кристали

Фотографиите на децата бяха най-любезно предоставе­ни от семействата им за оформлението на тази книга, но са и остават тяхна собственост.

Всички права запазени. Никаква част от настоящото издание не може да бъде възпроизвеждано в каквато и да е форма и с каквито и да било средства без изрич­ното писмено разрешение на издателството.

ISBN 978-954-8692-33-5

На кристалните деца, на техните родители, баби и дядовци,

на техните учители

благодаря ви, че сте ангели,

дошли на земята, за да ни помагат!

 

 Въведение

Кои са кристалните деца?

Първото нещо, което прави впечатление у кристалните деца (ще ги наричам и само „крис­талите“), са техните очи – огромни, проница­телни и мъдри не за възрастта им. Те се впиват хипнотично и разсъбличат до голо душата ви, за да видят истинския й образ. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Г. И. ГУРДЖИЕВ Жизнь реальна только тогда, когда „Я есть“

Г. И. ГУРДЖИЕВ

Жизнь реальна только тогда,

когда „Я есть“

  

ВСЕ И ВСЯ Десять книг в трех сериях.

ПЕРВАЯ СЕРИЯ: Три книги под общим названием «Рассказы Вельзевула своему внуку» или «Объективная беспристрастная критика человеческой жизни»

ВТОРАЯ СЕРИЯ: Три книги под общим названием «Встречи с замечательными людьми»

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ: Четыре книги под общим названием «Жизнь реальна только тогда, когда «Я есть»

Все написано на основе совершенно новых принципов логического обоснования и направлено непосредственно на разрешение следующих трех кардинальных проблем:

ПЕРВАЯ СЕРИЯ: Разрушить, безжалостно, без какого-либо компромисса, в мышлении и чувствах читателя взгляды и убеждения обо всем существующем в мире, за период многих столетий укоренившиеся в него.

ВТОРАЯ СЕРИЯ: Познакомить читателя с материалом, требуемым для нового творения, и показать его разумность и доброкачественность.

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ: Содействовать созданию в мышлении и чувствах читателя истинного, не-фантастического представления о мире, существующем в реальности, а не о том мире, который он воспринимает теперь.

«Из всех, кто заинтересуется моими писаниями, никто никогда не должен даже пытаться читать их иначе чем в указанном порядке; другими словами, он не должен никогда читать ничего из написанного мной прежде, чем хорошо ознакомится с более ранними работами».

Г.И.ГУРДЖИЕВ Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Г.И. Гурджиев. Восемь встреч в Париже. Встреча 8 апреля 1943 г.

Г.И. Гурджиев. Восемь встреч в Париже. Встреча 8 апреля 1943 г.

Лебо: Можно ли работать в турецкой бане и что лучше всего делать?

Г.: «Хаммам» – отличное место для Работы, если вы можете там работать. (В частности, в самой горячей комнате или в руках массажиста). Вспоминайте себя без устали. Даже делайте там упражнения. (Траколь говорит, что он боится воображения в работе в этом случае. Г. отвечает, что даже в этом случае это будет не очень опасным, так как время, проводимое там, невелико). Чтобы быть способными работать там, дайте себе слово, прежде чем идти туда. Думайте, когда находитесь там. Поставьте себе задачу, потому что трудно начать, тем не менее, если вы преуспеете, вы сможете сделать там отличную работу. Жизненность возрастает, вы полностью в своих комфортных телесных ощущениях, и есть трудности для работы. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

ГеоргийГурджиев-ВЕСТНИК ГРЯДУЩЕГО ДОБРА ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

ГеоргийГурджиев 

ВЕСТНИК ГРЯДУЩЕГО ДОБРА

ПЕРВОЕ ОБРАЩЕНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

 ПАРИЖ

1933 г.

Вопреки установившемуся обычаю, я не только разрешаю перепечатывать эту первую свою книгу, равно как и другие книги первой серии, в любой стране, но, если необходимо, согласен субсидировать эту перепечатку, при условии, конечно, сохранения абсолютной точности.

 

Г.И. Гурджиев

* * *

Вдохновляемый глубоким убеждением, происходящим из долгой последовательности экспериментальных разъяснений и умозаключений, ведущих  к выводу, что если человек желает, искренне и серьезно,  а не движимый обычным любопытством, приобрести знание пути, ведущего к Реальному Бытию, и если он выполняет ради этой задачи все, что от него требуется и действительно начинает, с самого первого шага, среди других косвенно способствующих этому вещей, помогать достижению всего этого другими людьми, он, в силу самого этого действия, начинает действительно формировать почву для реальных оснований проявления объективного и актуального Добра;и воодушевленный общим стремлением придти, наконец,  посредством литературных аргументов и публичных представлений,  связанных с ближайшим будущим моих экспериментальных разъяснений, к внедрению в сознание моих современников некоторых «психоинициативных» факторов, по мнению моему и любых людей, хоть немного способных к беспристрастному размышлению, неизбежно приводящему к действиям в качестве руководящих принципов в сознании всех созданий, склонных именовать себя «Богоподобными», а именно таких «инициативных» факторов, которые непременно заставляют людей действовать (как инстинктивно, так и после рассуждения) ясно  осуществлять свою моральную обязанность помогать своему ближнему – я решил ныне действовать самим фактом продажи и распространения содержания этого первого моего сочинения, предназначенного возглавить список моих публикаций и руководимый  первоначально возложенной мною на себя задачи, инициировать в человеческом сознании формирование вышеупомянутого и важного для общественной жизни людей «психического» фактора.

Прочети цялата публикация »

Няма коментари

НАСЛАГВАНЕ – статии и доклади

РАЗМИСЛИ – 2011г

Народо психологията на съвремения българин е много особена.Да вземем например начинът му на водене на разговор: Може с часове да е разговарял с даденият човек,но когато този човек си тръгне още дълго време се говори с него в антрето или на вратата.Най-сладки са разговорите на отворена врата.Сякаш притегателната сила е огромна,приказките на друго място не са така сладки.Или да вземем разговор през оградата,през терасата изобщо през някаква преграда.Като че ли хората се страхуват да се гледат право в очите и тези места им дават възможност да бъдат защитени и същевременно откровени.
Май самочувствието на българина го няма и къде ли се е загубило – някъде по пътя на сталинските,вълкочервенковските,тодорживкови и всякакви социалистически методи.Страхът е надделял и е създал стереотип на поведение,от който поколения наред не могат да се отърсят.Наистина начинът на водене на разговор е показател за този страх – винаги трябва да е под сурдинка и в повечето случаи завършва или с кавга и бой или с примиренчески изводи от рода на : “да пази господ” и “дано се оправим” Прочети цялата публикация »

Няма коментари

.ЛЕБОН ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ И МАСС

ЛЕБОН
ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ И МАСС

(изд.“Макет“,СПБ,1995г)

КНИГА 1
ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ
Введение

СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ РАВЕНСТВА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИИ

Возникновение и развитие идеи равенства. – Произведенные ею
последствия. – Во что обошлось уже ее приложение. Нынешнее
ее влияние на массы. – Задачи, намеченные в настоящем труде.
– Исследование главных факторов общей эволюции народов. –
Возникает ли эта эволюция из учреждений? – Не заключают ли
в себе элементы каждой цивилизации – учреждения, искусства,
верования и пр. – известных психологических основ, свойствен-
ных каждому народу в отдельности? – Значение случая в исто-
рии и неизменные законы. – Трудность изменить наследствен-
ные идеи в данном субъекте. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Борис Диденко Хищная власть

 Аннотация

Философско-публицистическое эссе Б.Диденко посвящено проблеме зла, порождаемого властными структурами. Автор анализирует опасности, исходящие от морально невменяемой хищной власти, и перспективы человечества на рубеже нового тысячелетия. Проблема власти рассмотрена с позиций новой концепции антропогенеза, становления Homo Sapiens, согласно которой человечество не является единым видом. Оно состоит из четырех видов, два из которых — хищные, с ориентацией на людей. Эти злокозненные существа привносят в наш мир бесчеловечную жестокость, бесчестность и бессовестность. Именно они на протяжении всей истории существования человечества оказываются у власти, образуют чудовищный конгломерат «сильных мира сего». Отсюда и соответствующие — столь печальные для людей — последствия.

 Борис Диденко

Хищная власть

 Философско-публицистическое эссе Б.Диденко посвящено проблеме зла, порождаемого властными структурами. Автор анализирует опасности, исходящие от морально невменяемой хищной власти, и перспективы человечества на рубеже нового тысячелетия. Проблема власти рассмотрена с позиций новой концепции антропогенеза, становления Homo Sapiens, согласно которой человечество не является единым видом. Оно состоит из четырех видов, два из которых — хищные, с ориентацией на людей. Эти злокозненные существа привносят в наш мир бесчеловечную жестокость, бесчестность и бессовестность. Именно они на протяжении всей истории существования человечества оказываются у власти, образуют чудовищный конгломерат «сильных мира сего». Отсюда и соответствующие — столь печальные для людей — последствия. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Ернст Мулдашев

http://www.koob.ru/muldashev/  От тук може да свалите всички книги    на Мулдашев.

Няма коментари