Синхронизация на календарите


От  21.12.2012 г.    до   26.7.2013 г.  ще се извърши синхронизация на календарите. След тази дата космическото време ще се отчита по 52 цикловата мярка на Сириус, като първият цикъл е започнал на 26.7.1987г, а вторият ще започне след 52 години – през 2039г.

Подробностите прочетете в сайта: http://www.lawoftime.ru/

  1. Няма коментари.

You must be logged in to post a comment.