Категория Доклади

КОИ СА МОНОПОЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ???

Светланда Йорданова Рашкова – дипломиран икономист-счетоводител

Монополът е пазарна структура със строго определен единствен продавач, който произвежда продукция без близки заместители. Монополът е пълно отсъствие на конкуренция. Думата е от гръцки произход и означава „продавам сам“ (μόνος „сам, единствен“ πωλώ „продавам“). Ако една-единствена фирма предлага и продуктът няма заместители, тя е абсолютен монопол. В практиката се говори за монополизация на пазара дори когато продавачът не е един. В такъв случай понятието се използва като синоним на монополна сила или монополна власт, реализирана чрез влияние върху пазарната цена.

Монополът, като частно лице не е страшен, защото внася данъци, такси и % от печалбата в Държавната хазна. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Няма коментари

БЪЛГАРИТЕ, ХРИСТИЯНСТВОТО И МОРАЛА

30 АПРИЛ 2011, СЪБОТА

БЪЛГАРИТЕ, ХРИСТИЯНСТВОТО И МОРАЛА

Светланда Йорданова Рашкова

В последно време много взе да се говори за Нравствена катастрофа на българското общество и за разруха на обществения морал. Но струва ми се, че рядко се говори за истината по този проблем. В съзвучие със съвременните наши управляващи, учените ни започнаха да твърдят, че причините за това са едва ли не влиянието на циганите. В стремежа си да се харесат те или забравят или не искат да си спомнят, коя е истинската причина за това, а именно 50 години комунизъм.

Аз имам едно свое твърдение – Комунистите направиха това, което и турците не си позволиха по време на робството: ЗАБРАНИХА РЕЛИГИЯТА. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

КЪДЕ СЕ ЗАГУБИ БЪЛГАРСКИЯ ГЕН

КЪДЕ СЕ ЗАГУБИ БЪЛГАРСКИЯ ГЕН

Ще помоля присъстващите за малко търпение.По специалност не съм биолог,но направих този доклад в памет на моя приятел Иван Митев,който беше доктор по Биология и ,който за съжаление си отиде от този свят твърде млад.

Ще започна по-подробно моя доклад,но иначе просто няма смисъл от неговото написване. И така: Прочети цялата публикация »

Няма коментари

ЯЙЦЕТО, КАТО СИМВОЛ НА ОБЩОТО НАЧАЛО В РЕЛИГИИТЕ

ЯЙЦЕТО, КАТО СИМВОЛ НА ОБЩОТО НАЧАЛО В РЕЛИГИИТЕ

Космичното яйце съдържа всички цифри и букви от азбуката, „показвайки, че всичко, което може да бъде номерирано или назовано се съдържа в една форма от началото“, съдържаща цялата човешката мъдрост.

Яйцето символизира четирите елемента на мирозданието: черупката олицетворява земята, ципата – въздуха, белтъка – водата, жълтъка – огъня. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Българите,Християнството и Моралът

 

 

БЪЛГАРИТЕ, ХРИСТИЯНСТВОТО И МОРАЛА

 

Светланда Йорданова Рашкова

 

В последно време много взе да се говори за Нравствена катастрофа на българското общество и за разруха на обществения морал. Но струва ми се, че рядко се говори за истината по този проблем. В съзвучие със съвременните наши управляващи, учените ни започнаха да твърдят, че причините за това са едва ли не влиянието на циганите. В стремежа си да се харесат те или забравят или не искат да си спомнят, коя е истинската причина за това, а именно 50 години комунизъм.

Аз имам едно свое твърдение – Комунистите направиха това, което и турците не си позволиха по време на робството: ЗАБРАНИХА РЕЛИГИЯТА. Прочети цялата публикация »

Няма коментари