Категория физика

Вейник Альберт Иозефович (1919-1996)

http://www.veinik.ru/

Няма коментари

Что такое абсолютный ноль?

Что такое абсолютный ноль?

43622-icy

Что такое абсолютный ноль (чаще — нуль)? Действительно ли эта температура существует где-либо во Вселенной? Можем ли мы охладить что-либо до абсолютного нуля в реальной жизни? Если вам интересно, можно ли обогнать волну холода, давайте исследуем самые дальние пределы холодной температуры… Прочети цялата публикация »

Няма коментари

ПЪРВИЯТ ЗАКОН: II. Езичество и християнство

Или защо светът е такъв, какъвто го виждаме,


а не такъв, какъвто ни го обещават

В първата част, посветена на социалните аспекти на Първия закон на термодинамиката обърнахме внимание на един странен парадокс, а именно: системите, основани на атеизма, издигащи в култ рационалното стигат до абсурден ирационализъм, а тезикато християнството,уповаващи се на изначално трансцедентни същности най-строго съблюдават експериментално доказани природни принципи.
Нека разгледаме по-обстойно причините за това странно на пръв поглед наблюдение. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

ВТОРИЯТ ЗАКОН: I

Или защо светът е такъв, какъвто го виждаме,

а не такъв, какъвто ни го обещават

Вместо увод

Първи Закон на Термодинамиката: При превръщане от един в друг вид количеството пълна енергия една затворена система се запазва. 

Или другояче казано: няма безплатен обяд. Или още – за всичко по някакъв начин се плаща.

Втори закон на Термодинамиката: При превръщането си от един в друг вид, пълната енергия се запазва по количество, но се разпилява максимално, превръщайки се необратимо от достъпна в недостъпна.

Други изкази на същия закон са: една затворена система  оставена сама на себе си се стреми към равновесно състояние, характеризиращо се с максимален хаос (ентропия); създаването и поддържането на порядък в една част от системата е за сметка на създаването на още по-голям безпорядък в останалата част на системата.

Този закон е универсален.  И което е по-лошо – законът е природен, т.е. неотменим от никое народно събрание  и от никой диктатор. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

ВТОРИЯТ ЗАКОН: 2

2.   ЦЕНАТА  НА  ПОТРЕБИТЕЛСКАТА  МАСОВА  ДЕМОКРАЦИЯ

       Или второто проклятие на Втория Закон.

ЕНТРОПИЯ И  ВРЕМЕ

Днешното индустриално общество и т.н. западна цивилизация се основават на няколко основополагащи принципа, които обобщено могат да се изразят като механичната парадигма, според която човек е откъснат от природата и той става толкова по-свободен, колкото е по-независим наблюдател над природните феномени. В самата природа няма ценност. Едва след като човек преработи елементи  от природата те добиват някаква ценност. Познанието и човешките възможности практически нямат граници и те добиват толкова повече смисъл, колкото повече ни помагат да извлечем и преработим ценности от природата.

Ето накратко основните идеи на отците на механичната парадигма. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

 Т. Ефтимов

ПЪРВИЯТ ЗАКОН

15 Декември 2008 / 00:08 | Автор: eftimov | | Рубрики: Социална физика

Или защо светът е такъв, какъвто го виждаме,а не такъв, какъвто ни го обещават
Увод

Термодинамиката е дял от физиката, който изучава преобразуването на енергията в системи с много частици и връзката на това преобразуване с параметри, описващи разглежданата система.Енергията може да бъде енергия на движението, или още кинетична енергия, и
енергия на взаимодействието между две и повече тела или още потенциална енергия.
В механиката, изучаваща движението на телата, пълната енергия на дадено тяло е
сумата от кинетичната и потенциалната му енергии. Ако имаме система от няколко
тела, то пълната енергия на системата е сума от енергиите на всички тела. Под
система разбираме елементи и връзките между тях. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Философски проблеми на социалните науки през 17-19 век

 Политика

 Доц. д-р Иван Върбанов

 Новите идеи за обществото и държавата*

 Идеите за “държавата” и за “обществото” са идеи на Новото време. Те не са специфичен предмет на изследване преди седемнадесети век. Би било преувеличенода се твърди, че преди тази епоха, в която и да е от тях се е влагал модеренсмисъл. През деветнадесети век става нова промяна, довела до появата на идеятаза “нация” в съвременния смисъл на думата. Едва тогава влиза в употреба идеятаза “обществото” като “общност, нация или ограничена група от хора, които иматобщи традиции, институции и съвместни дейности и интереси”. Така става възможнаи идеята за нацията-държава в съвременния смисъл на думата. Очевидно е, че тезиидеи са мисловни конструкции, но възниква въпросът, дали те са устойчиви идоказуеми. Засега ще отбележим само, че през шестнадесети и седемнадесети век “единството”на “обществото” е било конструирано по друг начин.  По подобен начин, до шестнадесети век изследването на “политиката” все още билотвърде много ограничено в рамките на polis-а, от където идва и името й. Днесдобре познатите и използвани в европейските езици думи като “гражданин”, “гражданско общество”, “република” и множество други, произлизат от латинските (римските)еквиваленти на съответните гръцки думи. Но докато думите продължават да сасъщите, понятията, разбиранията за тях претърпяват радикална трансформация. Тазитрансформация съпътства появата на идеята за “обществото” и “държавата”, апоследните две са част от процеса на развитие на модерната европейска държава. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Квазикристалите – извънземни или…?

Единствените известни природни образци на отличени с Нобелова награда кристали, които намират приложение във всекидневието, са пристигнали на Земята с метеорити

Дан ШехтманДан Шехтман
Единствените известни природни образци на отличени с Нобелова награда кристали, които намират приложение във всекидневието, са пристигнали на Земята с метеорити, съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски учени. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

Леандър Литов: Накъде след откритието на Хигс бозона

Доц. Леандър Литов, който оглавява катедрата по Атомна физика в СУ „Св. Климент Охридски“ и ръководи българския екип към ЦЕРН, в интервю на Севделина Николова от Vesti.bg

Доц. Леандър Литов ръководи българския екип към Европейския център за ядрени изследвания CERNДоц. Леандър Литов ръководи българския екип към Европейския център за ядрени изследвания CERN

Дори след последното научно откритие на Европейския център за ядрени изследвания край Женева (CERN.ch) – това на Хигс бозона, с което беше „окомплектован“ т.нар. Стандартен модел във физиката, ние познаваме само 4% от Вселената. Прочети цялата публикация »

Няма коментари

ТЕОРИЯ ЕДИНЫХ ПРОЦЕССОВ во ВСЕЛЕННОЙ (ТЕП) Федоров Юрий Александрович

http://teor1.narod.ru/

Няма коментари